Costa Rica heeft ervoor gekozen een voorbeeld te worden op milieugebied en is begonnen met een grootscheepse operatie om zijn bossen te herbebossen. Boeren worden betaald om hun percelen te verkleinen.
In Costa Rica zijn duizenden hectaren dicht, dicht bos hersteld. Vandaag is meer dan de helft van het land opnieuw bedekt met vegetatie, na jaren van ontbossing. Om dit te bereiken heeft het land erop vertrouwd dat de boeren de omvang van hun gewassen beperken. Aangezien dit betekent dat er veel bomen moeten worden gekapt, compenseert de staat hen…

Juan Antonio Vargas Ayales, die sinaasappelen en bananen verbouwt, ontvangt 64 euro per hectare herbeplant en onderhouden bos. Van zijn 600 hectare zijn er 450 herbeplant en vrij van enige menselijke activiteit. “Ik voel me trots en tevreden om al dit bos te zien (…) Maar zonder deze economische stimulans had ik het niet kunnen doen,” zegt hij.

Een model voor de planeet
Jarenlang werd het land van Costa Rica opgevreten door veeteelt en landbouwproductie. In 1996 besloot de regering de boeren te betrekken bij het herbebossingsprogramma, dat zij betaalt via een belasting op fossiele brandstoffen.

Door het herstel van een plantaardig ecosysteem heeft het land ook nieuwe waterbronnen aangelegd, waardoor toevluchtsoorden ontstaan voor wilde dieren, waaronder grote roofdieren als krokodillen, jaguars en poema’s. Door een groot deel van zijn grondgebied te beschermen en het recht op een gezond en ecologisch evenwichtig milieu in zijn grondwet te verankeren, is Costa Rica een voorbeeld voor de wereld.